L'agrupació del Vallès Occidental té la seva seu a la Prefectura de la Policia Local de Rubí (Barcelona), Ctra. de Terrassa, 118, 08191 Rubí, telèfons 935887092 / 666033481. Email ipavallesocc@ipavallesocc.org. Contacta  amb nosaltres per a fer-nos arribar qualsevol cosa: notícia, curs, activitat, etc. que vulgueu penjar a la web o bé comentaris, suggeriments, consultes, etc.

La agrupación del Vallès Occidental tiene su sede en la Jefatura de la Policía Local de Rubí (Barcelona), Ctra. de Terrassa, 118, 08191 Rubí, telefonos 935887092 / 666033481. Email ipavallesocc@ipavallesocc.org. Contacta con nosotros para hacernos llegar cualquier cosa: noticia, curso, actividad, etc. que querais colgar en la web o bien comentarios, sugerencias, consultas, etc.

 
Membres de la Junta
 President  Felipe Fernández
 Secretari

 Enric Miralles

 Tresorer  Agustín González
 Vicepresident  José Luís Montes
 

INICIO / HOME