Alta IPA

Cases IPA

Contactar

IPA Catalunya

IPA España

BENVINGUTS

Us trobeu a la web de l'Agrupació del Vallès Occidental de la International Police Association, organització no governamental i sense ànim de lucre, inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya. Els serveis i activitats que apareixen a aquesta pàgina estan adreçats exclusivament als socis y no persegueixen cap finalitat lucrativa ni constitueixen cap activitat econòmica de la International Police Association. Les nostres dades són: INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION AGRUPACIÓ DEL VALLÈS OCCIDENTAL CIF: G65051310, Ctra. DE TERRASSA, 181, 08191 RUBÍ, (BARCELONA) E-mai: ipavallesocc@ipavallesocc.org

ACTIVITATS / NOTÍCIES

 

CONCERTEU L'ENTREGA DELS CARNETS DE SOCI DEL 2019 PER L'E-MAIL ffipavalles@hotmail.com

A las 22:30 horas del día 11/02/2019, hemos cubierto las plazas. Abrimos lista de espera.